دسته‌بندی کالاها

همه کالاها

۲۲ کالا

جستجو در فروشگاه پرشیا پارت

ابتدا برند خودروی خود را انتخاب کنید.

ابتدا مدل خودروی خود را انتخاب کنید.

فیلترها

تومان
تومان
نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و Z4 28i Sdrive کد اتاق E89

مناسب برای 2013 تا 2015

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و Z4 20i Sdrive کد اتاق E89

مناسب برای 2010 تا 2013

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و X4 28i Xdrive کد اتاق F26

مناسب برای 2015 تا 2017

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و X3 28i Xdrive کد اتاق F25

مناسب برای 2015 تا 2017

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و X1 28i Xdrive کد اتاق E84

مناسب برای 2012 تا 2015

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و X1 20i Xdrive کد اتاق E84

مناسب برای 2012 تا 2015

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و سری 5 528i کد اتاق F10

مناسب برای 2012 تا 2016

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و سری 5 520i کد اتاق F10

مناسب برای 2012 تا 2016

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و سری 4 428i گرن کوپه کد اتاق F36

مناسب برای 2014 تا 2016

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و سری 4 420i گرن کوپه کد اتاق F36

مناسب برای 2014 تا 2016

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و سری 4 428i کروک کد اتاق F33

مناسب برای 2014 تا 2016

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و سری 4 428i کوپه کد اتاق F32

مناسب برای 2015 تا 2016

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و سری 3 328i GT کد اتاق F34

مناسب برای 2014 تا 2016

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و سری 3 328i کد اتاق F30

مناسب برای 2013 تا 2015

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و سری 3 320i کد اتاق F30

مناسب برای 2013 تا 2014

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و سری 2 220i کروک کد اتاق F23

مناسب برای 2017 تا 2018

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و سری 2 220i کوپه کد اتاق F22

مناسب برای 2016 تا 2017

۲,۷۷۵,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و X3 20i Xdrive کد اتاق E83

مناسب برای 2007 تا 2010

۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و سری 5 520i کد اتاق E60

مناسب برای 2007 تا 2010

۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان

نیسنس

خنک‌کن روغن موتور برند نیسنس

بی ام و سری 3 320i کروک کد اتاق E93

مناسب برای 2008 تا 2011

۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان