دسته‌بندی کالاها

همه کالاها

۷۰ کالا

جستجو در فروشگاه پرشیا پارت

ابتدا برند خودروی خود را انتخاب کنید.

ابتدا مدل خودروی خود را انتخاب کنید.

فیلترها

تومان
تومان
بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و سری 5 530i کد اتاق E60

مناسب برای 2003 تا 2005

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و سری 5 525i کد اتاق E60

مناسب برای 2003 تا 2005

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و i8 کوپه کد اتاق I12

مناسب برای 2014 تا 2016

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و Z4 28i Sdrive کد اتاق E89

مناسب برای 2013 تا 2015

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و Z4 20i Sdrive کد اتاق E89

مناسب برای 2010 تا 2013

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و X6 50i Xdrive کد اتاق E71

مناسب برای 2010 تا 2013

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و X6 35i Xdrive کد اتاق E71

مناسب برای 2010 تا 2013

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و X5 50i Xdrive کد اتاق E70

مناسب برای 2006 تا 2013

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و X4 28i Xdrive کد اتاق F26

مناسب برای 2015 تا 2017

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و X3 28i Xdrive کد اتاق F25

مناسب برای 2015 تا 2017

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و X3 30i Xdrive کد اتاق E83

مناسب برای 2003 تا 2010

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و X3 25i Xdrive کد اتاق E83

مناسب برای 2003 تا 2010

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و X3 20i Xdrive کد اتاق E83

مناسب برای 2003 تا 2010

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و X1 25i Xdrive کد اتاق F48

مناسب برای 2016 تا 2017

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و X1 28i Xdrive کد اتاق E84

مناسب برای 2012 تا 2015

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و X1 20i Xdrive کد اتاق E84

مناسب برای 2012 تا 2015

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و X1 18i Sdrive کد اتاق E84

مناسب برای 2013 تا 2015

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و سری 7 730Li کد اتاق G12

مناسب برای 2016 تا 2018

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و سری 7 750Li کد اتاق F02

مناسب برای 2009 تا 2012

ناموجود

بوش

پک دو عددی شمع برند بوش

بی ام و سری 7 740Li کد اتاق F02

مناسب برای 2009 تا 2012

ناموجود