دسته‌بندی کالاها

همه کالاها

۱۵۷ کالا

جستجو در فروشگاه پرشیا پارت

ابتدا برند خودروی خود را انتخاب کنید.

ابتدا مدل خودروی خود را انتخاب کنید.

فیلترها

تومان
تومان
زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

سمند سورن پلاس

مناسب برای 1399 تا 1400

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

سمند سورن تیپ ELX

مناسب برای 1395 تا 1397

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

سمند سورن تیپ ELX

مناسب برای 1390 تا 1399

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

سمند سریر

مناسب برای 1387 تا 1391

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

سمند تیپ SE

مناسب برای 1389 تا 1396

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

سمند دوگانه سوز

مناسب برای 1387 تا 1400

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

سمند EF7

مناسب برای 1387 تا 1400

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

سمند معمولی

مناسب برای 1386 تا 1401

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

رانا پاناروما پلاس

مناسب برای 1400 تا 1401

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

رانا پلاس

مناسب برای 1399 تا 1401

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

رانا تیپ LX

مناسب برای 1392 تا 1399

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

رانا تیپ EL

مناسب برای 1390 تا 1393

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

پژو پارس تیپ ELX

مناسب برای 1392 تا 1396

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

پژو پارس تیپ ELX

مناسب برای 1386 تا 1392

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

پژو پارس اتومات

مناسب برای 1388 تا 1399

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

پژو پارس دوگانه سوز

مناسب برای 1386 تا 1400

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

پژو پارس معمولی

مناسب برای 1386 تا 1401

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

دنا توربو اتومات

مناسب برای 1399 تا 1401

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

دنا توربو دستی

مناسب برای 1397 تا 1400

۸۵۰,۰۰۰ تومان

زیمنس

سنسور اکسیژن سیم کوتاه برند زیمنس

دنا معمولی

مناسب برای 1396 تا 1401

۸۵۰,۰۰۰ تومان

1 2 3 4 5 8