دسته‌بندی کالاها

همه کالاها

۴۰ کالا

جستجو در فروشگاه پرشیا پارت

ابتدا برند خودروی خود را انتخاب کنید.

ابتدا مدل خودروی خود را انتخاب کنید.

فیلترها

تومان
تومان
پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و Z4 28i Sdrive کد اتاق E89

مناسب برای 2013 تا 2015

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و Z4 20i Sdrive کد اتاق E89

مناسب برای 2010 تا 2013

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و X6 50i Xdrive کد اتاق E71

مناسب برای 2010 تا 2013

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و X6 35i Xdrive کد اتاق E71

مناسب برای 2010 تا 2013

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و X5 50i Xdrive کد اتاق E70

مناسب برای 2006 تا 2013

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و X4 28i Xdrive کد اتاق F26

مناسب برای 2015 تا 2017

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و X3 30i Xdrive کد اتاق E83

مناسب برای 2003 تا 2010

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و X1 28i Xdrive کد اتاق E84

مناسب برای 2012 تا 2015

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و X1 20i Xdrive کد اتاق E84

مناسب برای 2012 تا 2015

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و سری 7 750Li کد اتاق F02

مناسب برای 2009 تا 2012

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و سری 7 740Li کد اتاق F02

مناسب برای 2009 تا 2012

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و سری 6 650i گرن کوپه کد اتاق F06

مناسب برای 2012 تا 2014

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و سری 6 640i گرن کوپه کد اتاق F06

مناسب برای 2012 تا 2014

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و سری 6 640i کوپه کد اتاق F13

مناسب برای 2012 تا 2013

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و سری 6 650i کروک کد اتاق F12

مناسب برای 2012 تا 2014

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و سری 6 630i کروک کد اتاق E64

مناسب برای 2007 تا 2010

۱۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و سری 6 630i کوپه کد اتاق E63

مناسب برای 2007 تا 2010

۱۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و سری 5 520i کد اتاق F10

مناسب برای 2012 تا 2016

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و سری 5 530i کد اتاق E60

مناسب برای 2005 تا 2010

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان

پیربورگ

واتر پمپ برقی برند پیربورگ

بی ام و سری 4 428i گرن کوپه کد اتاق F36

مناسب برای 2014 تا 2016

۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان