دسته‌بندی کالاها

همه کالاها

۵۲ کالا

جستجو در فروشگاه پرشیا پارت

ابتدا برند خودروی خود را انتخاب کنید.

ابتدا مدل خودروی خود را انتخاب کنید.

فیلترها

تومان
تومان
بوش

دریچه گاز برقی پلاستیکی برند بوش

پژو 206 SD تیپ V10

مناسب برای 1386 تا 1390

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوش

دریچه گاز برقی پلاستیکی برند بوش

پژو 206 SD تیپ V9

مناسب برای 1386 تا 1391

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوش

دریچه گاز برقی پلاستیکی برند بوش

پژو 206 SD تیپ V8

مناسب برای 1385 تا 1391

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوش

دریچه گاز برقی پلاستیکی برند بوش

پژو 206 SD تیپ V2

مناسب برای 1386 تا 1391

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوش

دریچه گاز برقی پلاستیکی برند بوش

پژو 206 SD تیپ V1

مناسب برای 1385 تا 1390

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوش

دریچه گاز برقی پلاستیکی برند بوش

پژو 206 تیپ شش

مناسب برای 1381 تا 1391

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوش

دریچه گاز برقی پلاستیکی برند بوش

پژو 206 تیپ پنج

مناسب برای 1381 تا 1391

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بوش

دریچه گاز برقی پلاستیکی برند بوش

پژو 206 تیپ چهار

مناسب برای 1381 تا 1382

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنتیننتال

دریچه گاز برقی برند کنتیننتال

رانا پاناروما پلاس

مناسب برای 1400 تا 1401

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنتیننتال

دریچه گاز برقی برند کنتیننتال

رانا پلاس

مناسب برای 1399 تا 1401

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنتیننتال

دریچه گاز برقی برند کنتیننتال

رانا تیپ LX

مناسب برای 1392 تا 1399

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنتیننتال

دریچه گاز برقی برند کنتیننتال

رانا تیپ EL

مناسب برای 1390 تا 1393

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنتیننتال

دریچه گاز برقی برند کنتیننتال

پژو 207 SD اتومات

مناسب برای 1397 تا 1399

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنتیننتال

دریچه گاز برقی برند کنتیننتال

پژو 207 پاناروما اتومات

مناسب برای 1399 تا 1400

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنتیننتال

دریچه گاز برقی برند کنتیننتال

پژو 207 پاناروما دستی

مناسب برای 1399 تا 1401

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنتیننتال

دریچه گاز برقی برند کنتیننتال

پژو 207 اتومات

مناسب برای 1395 تا 1400

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنتیننتال

دریچه گاز برقی برند کنتیننتال

پژو 207 دستی

مناسب برای 1396 تا 1401

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنتیننتال

دریچه گاز برقی برند کنتیننتال

پژو 206 SD تیپ V10

مناسب برای 1391

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنتیننتال

دریچه گاز برقی برند کنتیننتال

پژو 206 SD تیپ V9

مناسب برای 1391 تا 1400

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کنتیننتال

دریچه گاز برقی برند کنتیننتال

پژو 206 SD تیپ V8

مناسب برای 1391 تا 1392

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان